Všechno už tu jednou bylo.

neděle 17. srpen 2008 10:30

Povšimnite si první osoby zprava. Na této fotografii se dochovalo, že zde již jednou byl i mobil. Jeho predchudce se nazýval Našeptavac. Jeho výroba byla zastavena, protože se jím šírily nesprávné myšlenky, na jejichž podklade se buntoval obycejný lid
Snímek ze sbírky Reachovy. Muzeum hl.m. Prahy.

Věčné dohady, protesty, partikulární zájmy a vše co souviselo s kamenným životem Prahy.

Dne 11. února 1893 byl vydán asanační zákon, který zahrnoval dle tehdejší mluvy, nápravu nemožných zdravotních poměrů, hlavně v páté čtvrti pražské, Židovském městě. Zákon měl trochu široké hranice a tak asanace zasáhla i rázovité Podskalí a bohužel i jiná místa, kde se jménem špatně pochopeného pokroku a zdravotnictví dalo něco bourat.

Roku 1896 vstoupil zákon v platnost a nastalo obecné bourání,  protože zákon zapomněl na výjimky. Bralo se to podle lineálu. Nedbalo se na staré památky a významné stavby. Místo ozdravění, se nadělalo mnoho škody. Pod heslem ozdravění města se často skrývala primitivní bezmyšlenkovitost, někdy hrubý vandalismus a jindy zase zájmy osobní ziskuchtivosti, bezohledné k starým výtvarným hodnotám.

Bestia triumphans  (Triumfující bestie), tak nazval svojí brožuru Vilém Mrštík, kterou vydal v roce 1898 z podnětu pražských architektů, výtvarníků a spisovatelů, (jmenujme za všechny, Zdeňku Braunerovou, i když je to jiný příběh), na obranu staré Prahy. Mrštíkovo dílo burcovalo pražskou lhostejnost pozdě. Chápal, že nelze z Prahy dělat muzeum, ale že je nutné chránit cenné památky.

 Roku 1900 byl založen klub  Za starou Prahu. Jeho působením byly zachráněny nemnohé památky.

Problém s bouráním a stavěním nového v Praze, se táhne jako červená nit stoletími. Bohužel je nenávratně ztraceno, co mělo být zachováno i dalším generacím, ať se jedná o budovy, nebo kašny, či sochy. Je ale pravda, že mnoho nových staveb, které v Praze vznikly, jsou její chloubou. Za všechny budu jmenovat tu nejméně kontroverzní a tou je Obecní a representační dům, který byl postaven na místě  Králova dvora u Prašné brány - obydlí králů. Tehdy se budova Obecního domu, zbudovaného v l. 1905-11, podle plánů arch. A. Balšánka a O.Polívky z r. 1903 netěšila dobré pověsti, mnohým se nelíbila, ale postupem času si na ní lidé zvykli a dnes je jedním z klenotů Prahy. 

dumpotravin.jpgKolikrát bylo přestavěno Václavské náměstí. Jeho parcely se asi vyvažují zlatem, či drahým kamením. Když není pozemek, ani možnost bourat, tak se to požene vo štok.....jak po tom touží majitelé bývalého Domu potravin ( zbudován v letech 1954-57 podle návrhu architekta M. Gronwaldta, J.Chvaliny a M.K. Řehoře), dnes nepochopitelného názvu, Bílá labuť. 

Za našich časů se bouralo a bourá, jako by se nechumelilo. Někdy zdařile, povětšinou k pláči.. Ani klub Za starou Prahu všechno nezmůže.

I dnes stojíme před ozdravěním části Prahy, říká se tomu revitalizace a v okénku hledáčku se ocitlo mimo jiné i Masarykovo nádraží. 

Na fotografii Dům potravin, když ještě nebyl od Národního muzea odstrčen tou bláznivou magistrálou. V Domě potravin měli nahoře ve třetím patře vynikající ledovou kávu. Od těch dob jsem nikde lepší nejedla (nepila). Jak je vidět na oknech domu - fotografováno v době II. celostátní spartakiády

Doufám, že ačkoliv tu všechno již jednou bylo, nezvítězí zde znovu Bestia triumphans.

A že k tomu má hezky nakročeno.....

Foto z roku 1910. Kolem roku 1844 Josef Kranner navrhl a zrealizoval průčelí domu čp. 1054-II v ulici Na Poříčí v Praze 1.  Podle stránek klubu Za starou Prahu, v roce 2001 vlastník domu, městská část Praha 1, vyhlásil výběrové řízení na prodej tohoto domu a vyjádřil se, že nebude bránit jeho následné demolici. (nejsem si jistá, ale myslím, že už bylo zbouráno).

naporici.jpg 

Místo tohoto domu U Špinků, zbouraného r. 1912   stojí a doufám stále bude stát, stará známá  Koruna. Snímek je asi z r. 1910.

prikopyvacl.jpg

Nároží Václavského náměstí a Vodičkovy ulice s věží a domem U Lhotků. Zbořeno r. 1913

vacc.jpg

Drožkáři, fiakristé a policejní strážník. No neříkala jsem Vám, že ven nikdo nevyšel bez klobouku ? http://dubcova.bigbloger.lidovky.cz/c/42462/Muzi-moda-a-ja-aneb-od-Karla-Caslavskeho-az-po-Myrona.html

drozkariafiakristi.jpg

Detail fota s Našeptavačem 

mobill.jpg

Prameny:

Praha před osmdesáti lety od  Leoše Karla Žižky, Prahou krok za krokem od Emanuela Poche 

Zajímavé stránky - rozklikněte si nejen aktuálně a pragensie, ale i věstník 2-3/2007 na stránkách http://www.zastarouprahu.cz/

Fotografie, vč. perexu  pocházejí ze jmenované knihy a Dům potravin ze stránek klubu Za starou Prahu.

 

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Vyšly mi dvě knížky v nakladatelství Akcent - 1. Začíná to nudlemi a končí to kudlou v břiše. 2. Nepravidelný deník české rentiérky.

Licence Creative Commons
Dílo dílo, jehož autorem je Naďa Dubcová, podléhá licenci

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)