U d a v a č i - pokračování

pondělí 4. červenec 2016 19:42

Dnes jsem prostřednictvím "Vzkazů" na Lidovkách dostala zprávu, která reagovala na můj článek "Udavači" ze 14. června 2015. 

V článku, zde klik, jsem zmínila m.j. tento udavačský dopis, který se týkal úplně někoho jiného, než o kom jsem přišla bádat do archivu:

udani12.jpg

Pod tímto dopisem jsem napsala:

A jaký prospěch pro vlastní osobu měl z tohoto udání tento muž? 

Jak to s rodinami dopadlo, nevím, odkaz chybí, ale že by rodina zůstala na živu, nebo v Čechách, to pochybuji. Také nevím, zda se něčím ty rodiny provinily, nevím nic, jen ten udavačský dops zde zůstal.

A dnes tato zpráva odtajnila příběh tohoto udavačského dopisu, který se týkal rodiny von Croy ze Slabec.

Dobrý den, paní Dubcová, v blogu "Udavači" jste zmínila rodinu von Croy ze Slabec. Možná Vás potěší, že Croyové se do Čech vrátili, v Rakovníku založil Max Prinz von Croy firmu, a dostalo se jim i uznání od obce: zde odkaz

SLABCE. Významná událost v historii Slabec se udála tuto sobotu v Čechově mlýně. Poslední šlechtický majitel slabeckého zámku a panství Alexis princ von Croÿ se konečně dočkal uznání a poděkování za pomoc místním občanům během druhé světové války. Kromě toho, že byla na mlýn instalována pamětní deska, se mu konečně dostalo i oficiálního uznání ze strany vedení obce. Městys udělil Alexisovi princi von Croÿ in memoriam čestné občanství. Dokument stvrzující rozhodnutí zastupitelstva převzal jeho syn Albrecht.

t2016-26_croy_obcanstvi.jpg

No není to skvělá zpráva?

Nevím, zda potomek rodiny zná "rodinného" udavače, když ne, má jej zde, jednoho krásného, slunečného dne, úplnou náhodou nalezeného v archivu...

 

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Vyšly mi dvě knížky v nakladatelství Akcent - 1. Začíná to nudlemi a končí to kudlou v břiše. 2. Nepravidelný deník české rentiérky.

Licence Creative Commons
Dílo dílo, jehož autorem je Naďa Dubcová, podléhá licenci

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)