Není to sváteční rozjímání, ale příště už bude

středa 16. prosinec 2015 12:36

Represivní složky.

podle Wikipedie: Policie (z latinského slova politia = „veřejná správa“, které je odvozené od řeckého πόλις polis = město[1]) je represivní složka státu, určená k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnosti (na rozdíl od armády, která chrání před vnějším nepřítelem), k ochraně práv, majetku a bezpečnosti občanů a ke stíhání pachatelů trestné činnosti. V nedemokratických zemích bývá zneužívána k potlačování a kriminalizování politických odpůrců těch, kteří jsou zrovna u moci. Policie různých států spolupracují na dopadení nebezpečných kriminálních živlů, operujících na území více států.

Milá Wiki (dovol mi mé zkrácené oslovení),

zde jsi tak nějak šlápla vedle. Represivní složky jsou podle tebe zneužívány v nedemokratických zemích k potlačování a kriminalizování politických odpůrců těch, kteří jsou zrovna u moci. Dovoluji si tak úplně nesouhlasit, protože tyto složky fungují stejně tak i v demokratických zemích. Policie nehoní jen kriminálníky, ale občas honí i kriminalizované politické odpůrce. Já vím, chtěla bys po mně nějaký příklad, ale já ti ho nedám, všechno víš, všude jsi byla dvakrát a máš ode všeho troje klíče do tří zámků, takže zalistuj a uvidíš. Taky se spoléhám na čtenáře, kteří mají v této věci stejný postřeh jako já, neboť jde o princip.

Kdo zasahuje při různých demonstracích? Demonstracích, které se týkají vlády, prezidenta, parlamentu, tedy jak demokratického, tak nedemokratického zřízení? Odpověď žáka z první třídy: Policie, paní učitelko.

Ano, represivní složky má každá země nejen na ochranu obyvatel proti zločincům, ale i na ochranu politického zřízení své země.

Já osobně bych tedy rozhodně nechtěla žít v zemi, kde represivní složky zkoumají, zda dostatečně procítěně pláču nad úmrtím velkého vůdce země, to je opravdu děs, ale řekněte mi lidičky, jak proti takovému zřízení bojovat? Takový šílenec prostřednictvím své oddané represivní složky už v zárodku  krvavě potlačí jakýkoliv odpor lidí, kteří si přejí takové politické zřízení změnit, kteří nechtějí žít pod vládou šílence, vzepřou se, vzbouří se, nebo pokojně protestují. Většina lidí té zkoušené země, kteří si také přejí takový život změnit, nemá odvahu. Mají děti, nemají zbraně, bojí se… takže ti, kteří proti nenáviděnému politickému zřízení protestují nemají šanci. Jsou odsouzeni zemřít bez toho, aby něčeho dosáhli.

A v demokracii? Copak není možné zmanipulovat jednotlivcem, či skupinou lidí u moci, aby nastolila svůj pořádek? Zdánlivě demokratický? Vydává zákony, nařízení, jejich prostřednictvím mohou ovládnout lidi jak potřebují. Jeden na druhého něco ví, jeden na druhého spoléhá s prebendami, s upevněním své židle, koryta, s prachama, s mocí… a najednou ejhle, demokracie se nám pomalu začíná plíživě smršťovat. Ano, zákony je nutné dodržovat, k tomu jsou tu ty represivní složky.

 Můžeme přeci něco proti smršťování dělat demokratickou cestou, volbama. Hmmm, nejlepší příklad jak volby dopadnou je Praha na magistrátě... a nejen tam.

Tak tady to máš, milá Wiki, a dělej si s tím co chceš :-)

 10657.jpg

Rodina je základ státu :-), není nad to, když je šťastná...

obrázek ze sbírky Pavla T., mám paušální souhlas se zveřejňováním

 

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Vyšly mi dvě knížky v nakladatelství Akcent - 1. Začíná to nudlemi a končí to kudlou v břiše. 2. Nepravidelný deník české rentiérky.

Licence Creative Commons
Dílo dílo, jehož autorem je Naďa Dubcová, podléhá licenci

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)