Povolání, předmět podnikání: Prostitutka

pondělí 11. březen 2013 15:10

Prý se bude předkládat návrh zákona o prostituci. Hmmm, nevím jak bude jeho znění vypadat, ale bude to fakt zajímavé...  

Jak bude vypadat takový živnostenský list? Co bude potřeba znát pro to, aby mohl takové osobě být ten ŽL vydán? Bude tato činnost zařazena do živnosti vázané, řemeslné, koncesované, nebo volné, kde není potřeba prokazovat znalost a způsobilost k provozování?

 Jak bude vypadat taková registrace u všech veřejnoprávních instituci, tedy u těch, kde mají podnikatelé povinnost se registrovat? Na Finančním úřadě, zdravotní a sociální instituce? Stejná jako u řemeslníků? Při vyplňování různých formulářů i v osobním životě bude v kolonce povolání, nebo předmět podnikání vyplněno – prostitutka?

 Budou se moci tyto fyzické osoby prezentovat i jako sdružení fyzických osob? Budou moci zakládat eseročka?

 Budou mít prostitutky povinně registrační pokladnu? Budou mít prostitutky možnost odečet výdajů paušálem v %, jako mají řemeslníci?

 Budou muset dokládat příjmy fakturami či pokladními příjmovými doklady, nebo jen soupisem kunčaftů, či počtem pohlavních i nepohlavních aktů?

 Jaký bude vydán živnostenský list pasákovi, který bude zaměstnávat prtostitutky? Bude za ně odvádět zálohy na daň ze závislé činnosti a ostatní odvody na sociální a zdravotní pojištění jako za své zaměstnance?

Jak bude účtovat právnická osoba? Bude se účtovat s DPH a zákazník si bude moct účtovat o odpočtu tohoto DPH, jestliže prokáže, že akt byl uznán jako výdaj pro zajištění a udržení jeho příjmů?

 Jak bude probíhat kontrola daní, vč. dokazování obou stran správnost výše daně? Nebo budou daně vybírat paušálně? Podle jakých kritérií?

 Do kolika zákonů se promítne takováto nová živnost?!!!?

 Tolik otázek mě napadlo a kolik mě jich ještě nenapadlo? Zdálo by se, že mě tato forma podnikání zaujala a přemýšlím o její realizaci. Nikterak, za 1. nemám potřebný věk, za 2. potřebné vzdělání a praxi (co když se bude vyžadovat?) a za 3. by mě to nikdy nenapadlo.

Ptám se jen proto, zda si naši zákonodárci uvědomili, že žena není nástroj k podnikání, i když tak mnohé už dnes podnikají. Došlo by k oficiální, absolutní degradaci ženy, jako takové.

 A jak to jinak udělat, aby neunikaly takové příjmy, z daní? Já nevím, proč bych taky měla, když máme tak úžasné zákonodárce? Jenom se ptám...

 544191_488444404553638_67261632_n.jpg

Obrázek z Facebooku od Alice Vegrove

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Vyšly mi dvě knížky v nakladatelství Akcent - 1. Začíná to nudlemi a končí to kudlou v břiše. 2. Nepravidelný deník české rentiérky.

Licence Creative Commons
Dílo dílo, jehož autorem je Naďa Dubcová, podléhá licenci

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)