Pan Zdeněk, Pán na Tvrzi Drslavice

pátek 28. září 2012 18:05

Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Znám také tajemnou a krásnou Tvrz, kde genius loci by zmrz, kdyby… a dost. Básnění mi nejde, kór pod tak geniálními veršíky Josefa Václava Sládka.

Když jsem překročila práh té úžasné stavby, což mně dovolil malý vzrůstem, ale, velký hlasem, roztomilý pejsek, vešla jsem do jiného století. Nebo do obrazu? Obojí je možné. Chlupatý hlídač usoudil, že nejsem agresor a šel si po svých.

Ještě jsem se nestihla v polotmě pořádně rozhlédnout, když se shora ozval rozhodný a přísný hlas, který se tázal, co si přejeme. Po vysvětlovacích „tanečcích“ jsme dostali dovolení volně se pohybovat po Tvrzi, také fotit a tak jsme se vypravili „lovit“. Vůbec jsem se nesoustředila na nějaké kompozice či stíny, jako omámená jsem objevovala perly, které na mě vyskakovaly z přítmí. Bezhlavě jsem cvakala tu nádheru, ve strachu, že někdo přijde a řekne, a dost, už to stačilo. Genius loci byl silně přítomen a pohrával si s mojí existencí. Chvílemi jsem cítila na hlavě čepec, dlouhá suknice se mi plácala kolem nohou a já jsem pobývala v jiném století, skoro stejně, jako pan Brouček.

drslav22.jpg

Nad tímhle trámem mé srdénko zaplesalo...

123.jpg

Detail spoje se sloupem, zároveň spojení současnosti s minulostí

Konec tomuhle kouzlu byl v okamžiku, kdy se objevil pán Tvrze, krásný mužský s rázným hlasem a pevným stiskem ruky. Z jeho očí plálo nejen svaté nadšení z pracovního úsilí, které věnoval Tvrzi, ale i jiskra z Troškovy medoviny, kterou nám nabídl. Bohužel jsem odmítla, čehož jsem později zalitovala, ale na svoji omluvu musím říct, že jsem nebyla při střízlivých smyslech, anžto jsem dlela v zajetí přítomného genia loci.

To, že v Tvrzi vládnou jiné dimenze nám potvrdil domácí pán, protože i on, ač ze současného století, tak nějak souzněl s Tvrzí, a v těch jiných dimenzích vidí do lidí, tedy, že jejich povahy zde vystoupí na povrch z jejich nitra. Uf, není lehké popsat ty divy, které se tam projevují.

Domácí pán není žádný snílek v oblacích. Ví, že Tvrz nezachrání vrácením její původní tváře, že nemůže vytvořit tehdejší dobovou kopii a vznešeně řečeno, zanechat ji dalším generacím. Tvrz si musí na svoji záchranu vydělat, takže musí sloužit lidem, aby jí přinášeli penízky na svoji rekonstrukci a údržbu a tak je nutno doplnit jí i tvář současnou.

Po nějaké době naší konverzace začaly i mně plát oči nadšením, když jsem poslouchala rozumné a realistické plány domácího pána. Z jeho úst nevycházela žádná klišé, ale skutečná starost o majetek, který mu jeho předek zanechal. Nechce své zraky upínat do budoucna, ale dívá se, zpět, co za ním zůstane, aby mohl tuto „štafetu“ předat dál, aby Tvrz, která se pod jeho rukama nadechla, mohla žít.

Jenom nevím, co na to druhý domácí pán - genius loci. Jak se smíří se vpádem lidí, kteří mu budou v jeho prostorách hodovat a popíjet, hulákat a rušit jeho kruhy… Jestlipak jej tam ještě někdy potkám?    

234.jpg 

 Zde začíná mít genius loci honičku...

© 2012 Copyright Naďa Dubcová

Na prohlídku Tvrze Vás zvu ke kolegovi blogerovi Ládíkovi Vinšovi - zde klik

 

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Naďa Dubcová

Vyšly mi dvě knížky v nakladatelství Akcent - 1. Začíná to nudlemi a končí to kudlou v břiše. 2. Nepravidelný deník české rentiérky.

Licence Creative Commons
Dílo dílo, jehož autorem je Naďa Dubcová, podléhá licenci

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)